Garantievoorwaarden

GARANTIE

  1. Garantie wordt afgehandeld volgens de Europese Richtlijn 1999/44/EG of volgens de wetgeving van het land van de koper indien die daarvan afwijkt.
  2. Het product dat voor garantiebeoordeling in aanmerking komt, moet worden teruggestuurd naar de verkoper. Transportkosten vallen niet onder de garantie.
  3. De garantie omvat in het algemeen de fouten die in het materiaal, constructie of afwerking mochten blijken te schuilen en omvat niet de schade ontstaan door transport, onoordeelkundig gebruik en/of slijtage aan delen die juist de functie hebben om te slijten: de slijtagedelen.
  4. Een product dat voor garantiebeoordeling in aanmerking komt, zal indien mogelijk in eerste instantie worden gerepareerd.